Laisvalaikis

AR DAUG ŽMONIŲ DOMISI KULTŪRINIU GYVENIMU?

Kiekvienas mūsų turime skirtingus pomėgius, poreikius, tame tarpe ir kultūrinius. Šia tema yra vykdomos įvairios socialinės apklausos. Jų rezultatais vertėtų pasidomėti ne tik socialinių mokslų specialistams, bet ir renginių organizatoriams.

Ką labiausiai mėgsta veikti žmonės laisvalaikio dienomis?

Atlikus plataus masto apklausas apie tai, kokiai veiklai žmonės skiria didesnę dalį savo laisvalaikio, paaiškėjo, jog net keturi iš dešimties prisipažino, jog jiems buvimas gamtoje yra pati mėgstamiausia poilsio forma.

Trečdalis apklaustųjų pareiškė, jog jiems pats didžiausias laisvalaikio malonumas – buvimas namie su šeima. Tuo tarpu kultūrinei veiklai – dalyvavimui saviveikloje, koncertų, spektaklių ir renginių lankymui savo laisvalaikį, anot apklausos rezultatų, skiria tik penktadalis respondentų.

Kokios priežastys daugeliu atvejų lemia sprendimą lankytis kultūriniuose renginiuose?

Tos pačios paskirties apklausose buvo domėtasi, kodėl asmenys, kurie dalyvauja kultūriniame gyvenime, lanko renginius. Daugiau kaip trečdalis apklausos dalyvių prisipažino, jog dažniausiai eina į tuos renginius, kuriuose apsilankyti kviečia draugai ar artimieji, arba tada, kai renginiai yra nemokami. Du trečdaliai įsitikinę, jog dalyvavimas kultūriniame gyvenime jiems yra pati geriausia laisvalaikio leidimo forma.

Kas žmonėms trukdo dalyvauti kultūriniuose renginiuose?

Pagrindinės kliūtys domėtis kultūriniu gyvenimu – tai finansų ir laisvo laiko trūkumas. Kad per brangiai kainuoja renginiai, skundėsi daugiau kaip pusė apklaustųjų, beveik pusei iš jų trūko laisvo laiko. Buvo ir tokių, kurie skundžiasi, jog trūksta informacijos apie tai, kas vyksta kultūrinėje aplinkoje. Dalis teigė, jog pasigenda įdomesnių ir patrauklesnių renginių.

Kokiuose informacijos šaltiniuose dažniausiai ieškoma žinių apie vykstančius renginius?

Apklausų dalyviai pripažįsta, kad daugiausiai informacijos apie tai kas vyksta kultūros padangėje sužino iš savo draugų ir pažįstamų. Tokių – daugiau kaip pusė. Likusi dalis tokios informacijos savarankiškai ieško internete ir įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Vos du procentai apklaustųjų pranešė, jog apie renginius sužino iš el. paštu gaunamų naujienlaiškių, kuriuos jiems atsiunčia kultūros įstaigos, esančios jų gyvenamojoje vietovėje.

Tuo tarpu internetinė platforma Pickvibe renka išsamią informaciją apie visus Lietuvoje vykstančius renginius, domisi kultūriniu gyvenimu besidominčių žmonių nuomonėmis apie tai, kas geresnio nutinka kultūros ir meno pasaulyje. Todėl atsidarę jos svetainę, joje rasite visas jus dominančias žinias apie tai, kas dedasi kultūrinėje aplinkoje.