forma jusų verslui
Uncategorized,  Verslas

Individuali veikla, individuali įmonė ar uždaroji akcinė bendrovė – ką pasirinkti?

Prieš pradedant verslą, labai svarbu pasirinkti teisingą verslo formą, kuri geriausiai atitiktų vykdomą veiklą ir verslui keliamus tikslus. Nuo teisinės verslo formos pasirinkimo priklauso ne tik verslo savininko atsakomybė, bet ir mokesčiai, verslo administravimas, veiklos nutraukimo sąlygos ir kiti svarbūs niuansai. Bene dažniausiai registruojamų verslo formų trejetą sudaro uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė ir individuali veikla arba verslo liudijimas. Apžvelkime šių verslo formų pagrindinius privalumus ir trūkumus.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

UAB – tai ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 2500 eurų. Įmonę gali steigti vienas asmuo arba asmenų grupė. Kiekvienas įmonės steigėja turi tapti jos akcininku.

UAB privalumai:

 • Įmonės steigėjai neatsako už įmonės skolas savo turtu (žinoma išskyrus įstatymuose numatytais atvejais).
 • Įmonė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios nedraudžia įstatymai.

UAB trūkumai:

 • Įmonė privalo turėti direktorių ir buhalterį.
 • Įmonės steigimui ir veiklai taikoma daug reikalavimų.

Individuali įmonė (IĮ)

Individuali įmonė – tai neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Individualios įmonės steigėju gali būti tik vienas fizinis asmuo. Ši verslo forma geriausiai tinka vieno asmens ar šeimos smulkiam verslui vykdyti.

IĮ privalumai:

 • Mažesni reikalavimai steigimui ir veiklai nei UAB.
 • Nereikia įstatinio kapitalo.
 • Esant reikalui įmonę galima pertvarkyti į UAB ar kitas verslo formas.

IĮ trūkumai:

 • Už įmonės skolas visu savo turtu atsako įmonės savininkas.

Individuali veikla

Individuali veikla – tai fizinio asmens savarankiška ekonominė veikla, kurią vykdydamas asmuo siekia gauti paramų ar kitokio ekonominės naudos. Individuali veikla gali būti vykdoma steigiant ne juridinį asmenį, bet turint individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą.

Individualios veiklos privalumai:

 • Supaprastinta finansinė apskaita.
 • Nesudėtinga veiklą pradėti ir ją nutraukti.
 • Nereikia įstatinio kapitalo.

Individualios veiklos trūkumai:

 • Asmeninė atsakomybė už finansinius įsipareigojimus.
 • Verslui plečiantis reikės steigti juridinį asmenį.

Kaip išsirinkti tinkamą verslo formą?

Taigi, renkantis tinkamiausią verslo formą svarbu įvertinti keletą aspektų. Visų pirma atsižvelkite į planuojamą veiklos pobūdį bei riziką. Jūsų pasirinkta veiklos forma turi ne tik padėti vykdyti verslą, bet ir apsaugoti jūsų asmeninį turtą. Taip pat atsižvelkite į planuojamą verslo dalyvių skaičių. Jei verslą vykdyti ketinate vienas, tuomet jums pakaks įkurti individualią įmonę ar tiesiog išsiimti individualios veiklos pažymėjimą. Jei steigti verslą planuojate su verslo partneriais, tuomet jau reikės steigti ir įmonę.